Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Abril, 2015
  5. Ple extraordinari de 28 d'abril de 2015
Anar a l'inici de la pàgina

Ple extraordinari de 28 d'abril de 2015

Dilluns, 27 d'Abril de 2015 Ple 28 abril 15w

Ple de la Corporació, núm. 3, amb caràcter extraordinari, per al dia 28 d’abril de 2015, a les 13,00 hores,

ORDRE DEL DIA
1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions Locals de 2015, a celebrar el dia 24 de maig de 2015, convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març.


2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
2.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la resolució de l’expedient de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut, amb destí al Jutjat de Pau de Cardona.

2.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la fitació de la delimitació dels termes municipals de Cardona i Riner.

2.3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núms. 41/2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, corresponents a l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini pels exercicis 2016-2018.

2.4.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.


Tornar a: Abril, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat