Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Tràmits, Ordenances, Reglaments i Plans
  4. Tràmits del Padró Municipal d'Habitants
  5. Alta al Padró Municipal d’Habitants
Anar a l'inici de la pàgina

Alta al Padró Municipal d’Habitants

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten tots els veïns i veïnes de Cardona. L’alta és obligada per a tota persona que fixa el seu domicili a Cardona i marca l'àmbit de l'exercici de determinats drets: atenció sanitària, dret al vot (ciutadans espanyols), ajuts i subvencions del municipi, etc.

Empadronament. Qui ho pot demanar?

- Les persones majors d’edat, aportant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir.

- Els menors d’edat han de ser inscrits pel pare, mare o tutors legals presentant el llibre de família o bé el DNI si en tenen.

- Els menors d'edat estrangers, han d'aportar el permís de residència o passaport i document acreditatiu de la identitat dels pares (llibre de família, certificat de naixement, etc).

Si el ciutadà vol empadronar-se en un habitatge on hi figuren altres persones empadronades, el titular de l’escriptura o del contracte de lloguer, o una de les persones majors d’edat que visquin al domicili, haurà de presentar-se a les oficines de l’Ajuntament amb el DNI per autoritzar la inscripció.

Si el ciutadà vol empadronar-se en un habitatge i el propietari o llogater no està inscrit, aquest últim s’haurà de presentar a l’Ajuntament, juntament amb la persona que es vol empadronar, tots dos amb el DNI i l’escriptura o contracte de lloguer per autoritzar la inscripció.

Documents necessàris
  • DNI, NIE, passaport o permís de conduir
  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge, o contracte de qualsevol subministre (llum, aigua, telèfon etc)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat