Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Tràmits, Ordenances, Reglaments i Plans
  4. Impostos i Cadastre
  5. Declaració de modificacions cadastrals
Anar a l'inici de la pàgina

Declaració de modificacions cadastrals

Qui ho pot demanar?
El titular de l'immoble o el seu representant.

Quin cost té?
Cap.

En quines dates es pot fer?
Dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la data de la escriptura pública, o en el seu cas, document en que es formalitzi aquesta variació.

Quina documentació es lliura?
Comprovant de la modificació sol.licitada.

Descàrrega dels impresos per Internet

IMPORTANT: Podeu emplenar la declaració cadastral corresponent seleccionant l'imprès. No oblideu imprimir dues còpies, una seleccionant la part inferior dreta del document "EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ" i l'altre seleccionant "EXEMPLAR PER AL CONTRIBUENT".

1.1. Declaració de canvi de nom o de la quota de participació (901N).
1.2. Declaració per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació (902N).
1.3. Declaració per agregació, agrupació, segregació o divisió (903N).
1.4. Declaració per canvi d'ús i enderroc (904N).
1.5. Declaració per canvi de classe de cultiu o aprofitament (904N).
1.6. Fulls annexes a les declaracions en cas que hi hagi més d'una finca.


Presencialment

Documents necessàris
  • Fotocòpia del NIF de l'interessat i representant si és el cas.
  • Fotocòpia de les escriptures i per les declaracions 902, 903 i 904, documentació escrita i gràfica que s'indica a la sol.licitud.
  • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat