Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Setembre, 2013
  5. Avís: Ple ordinari 3 de setembre de 2013
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari 3 de setembre de 2013

Dimarts, 3 de Setembre de 2013 Aj. Cardona

Ple de la Corporació, num.8 amb caràcter ordinari, per al dia 3 de setembre de 2013, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 4 de juliol de 2013.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 101 al 129 de 2013, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Donar compte de les actes de cessió gratuïta del dret d’ús del terreny necessari per tal a terme la construcció d’un dipòsit de 200 m3 com a punt de reserva d’aigua per a la prevenció d’incendis forestals a les finques de Sala de Llobets i Pinell de Ballarà, situades al Barri de Segalers de Cardona.

3.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost del pressupost de l’Ajuntament de Cardona del segon trimestre de 2013 tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


4.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ
4.1.1.- Proposta del Tinent d’alcalde delegat de Governació relativa a fixar els dies 15 i 16 de setembre de 2014, corresponents a dilluns i dimarts de Festa Major, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2014.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSTornar a: Setembre, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat