Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Març, 2014
  5. Avís: Ple ordinari de 6 de març de 2014
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari de 6 de març de 2014

Dimarts, 4 de Març de 2014 Ple 6 març 2014

Ordre del dia del Ple de la Corporació, núm. 2, amb caràcter ordinari, per al dia 6 de març de 2014, a les 20,00 hores

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 2 de gener de 2014.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 204 al 208 de 2013 i de núm. 1 al núm. 24 de 2014, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la dissolució del Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, integrat per l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Cardona.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adhesió al reconeixement a la tasca meritòria del Club de Patinatge Artístic del Foment Cardoní i a la seva contribució a l’esport català recolzant la seva candidatura a la concessió de la distinció de la Creu de Sant Jordi 2014.


4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA

4.1.1.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cardona del quart trimestre de 2013 tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
5.1.- Moció contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.


6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS


7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS


Tornar a: Març, 2014

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat