Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Març, 2013
  5. Avís: Ple Ordinari 7 de març de 2013
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple Ordinari 7 de març de 2013

Dijous, 7 de Març de 2013 Ple Ajuntament

Ple de la Corporació núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 7 de març de 2013, a les 20:00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple extraordinari del dia 31 de desembre de 2012; Ple ordinari del dia 3 de gener de 2013 i Ple extraordinari del dia 15 de gener de 2013.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 202 al 207 de 2012, i de 1 al 25 de 2013 dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria de l’exercici 2012, previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardona, signades amb els municipi de Navàs i Sant Mateu de Bages.

4.- MOCIONS DELS GRUPS
4.1.- Moció conjunta que presenten els grups municipals de CIU i ERC d’adhesió a la “Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya”.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Març, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat