Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2015
  5. Ple ordinari de 7 de maig de 2015
Anar a l'inici de la pàgina

Ple ordinari de 7 de maig de 2015

Dimecres, 6 de Maig de 2015 ple maig 15

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 5 de març de 2015 i el Ple extraordinari del dia 28 d’abril de 2015.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 20 al 69 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA

3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del modificat de crèdit 4/2015, per suplement de crèdit via préstec, per tal de procedir a l’amortització anticipada dels préstecs preexistents mitjançant la nova operació a contractar.

3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de l’homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Complex Poliesportiu de Cardona, que inclou les instal·lacions del pavelló poliesportiu, les piscines i el recinte exterior, en el marc del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

3.1.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, en tant que han superat la formació bàsica prevista per als voluntaris de les associacions de protecció civil i en compliment dels articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, i el capítol 4 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

3.1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació de la plantilla de personal i el catàleg d llocs de treball de l’Ajuntament de Cardona de l’any 2015.

3.1.5.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del protocol de l’Àliga de Cardona.

3.1.6.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Cardona amb la modificació dels Estatuts de la fundació aprovada pel Patronat de la Fundació Cardona Històrica el 28 d’abril de 2015.

4.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LA PERSONA
4.1.- REGIDORIA DE JOVENTUT

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Joventut relatiu a l’aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Cardona de l’Ajuntament de Cardona per al període 2015-2018.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Maig, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat