Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2012
  5. Avís: Ple Extraordinari 14 de maig de 2012
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple Extraordinari 14 de maig de 2012

Dijous, 10 de Maig de 2012 Ple 14 de maig de 2012

Ple de la Corporació, núm. 5 amb caràcter extraordinari, per al dia 14 de maig de 2012, a les 13:00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA
1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-
1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria de l’exercici 2011, previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini en el marc del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals d’acord amb l’establert en el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març i l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per un import de 1.781.977,95 euros.

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” 2012, a la UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CARDONA.

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a l’expedient i a l’acta signada en data 26 d’abril de 2012, amb el municipi de Viver i Serrateix.

1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2012-2013.


Tornar a: Maig, 2012

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat