Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2012
  5. Avís: Ple Ordinari 3 de maig de 2012
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple Ordinari 3 de maig de 2012

Dimecres, 2 de Maig de 2012 Ajuntament de Cardona

Ple de la Corporació, núm. 4 amb caràcter ordinari, per al dia 3 de maig de 2012, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 1 de març de 2012 i Ple extraordinari del dia 30 de març de 2012.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 22 al 48 i del 50 al 64 de 2012, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 65/2012, de 24 d’abril de 2012, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2011.
3.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 49/2012, de 23 de març de 2012, relativa la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, al pressupost de l’exercici 2012.
3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de membre integrant de la Comissió Informativa Permanent i nomenament representant de l’Ajuntament al Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, motivat per la reorganització de la representació del Grup Municipal de CIU, per renúncia i nova pressa de possessió de càrrec de regidors.
3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardona, signades amb el municipi de Clariana de Cardener.
3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’Obres, Instal·lacions i Serveis en el Domini Públic de Cardona.
3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de la Convivència i Ús de la Via Pública de Cardona.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Maig, 2012

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat