Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Juliol, 2019
  5. Cardona aprova un cartipàs amb uns sous que es ma...
Anar a l'inici de la pàgina

Cardona aprova un cartipàs amb uns sous que es mantenen “a la part baixa de la mitjana”

Dimarts, 9 de Juliol de 2019

El ple també aprova la creació d’una regidoria de Transparència “per fer que, encara més, les parets de l’Ajuntament siguin de vidre”


El primer ple del mandat, en sessió extraordinària, va servir per aprovar, aquest dijous al vespre, el nou cartipàs municipal i els sous dels regidors i regidores, entre altres punts relacionats amb la confecció del nou equip de govern, que estarà integrat per 7 membres d’Esquerra Republicana. A l’oposició, hi haurà dos membres del PSC i dos de Junts per Cardona.

En els primers punts de l’ordre del dia es va donar compte del decret d’alcaldia relatiu a la delegació de competències dels regidors de govern, que estableix els tinents d’alcalde, els caps d’àrea i les regidories que portarà cada regidor. Sobre aquesta informació, que ja s’havia donat prèviament a través del web municipal, l’alcalde, Ferran Estruch, va destacar la creació de la regidoria de Transparència i Avaluació de Polítiques Públiques, una cartera encarada “a fer que, encara més, les parets de l’Ajuntament siguin de vidre”. En termes generals, l’alcalde va opinar que es tractava d’un “govern organitzat amb les seves àrees enfortides”.

En aquest punt va intervenir l’oposició. Joan Jané (JxC) va lamentar que ERC no hagués apostat per fer “un govern de concentració sobiranista” i l’alcalde, Ferran Estruch, va contestar que no li havia arribat cap proposta en aquests termes i que, en tot cas, entenia que amb els resultats de les eleccions —que van donar 7 regidors a ERC— el poble els avalava.

Per part del PSC, Ferran Verdejo, també va lamentar no haver tingut l’oportunitat de ser al govern, i va indicar que “ens trobareu sempre que les propostes es facin per tirar endavant Cardona”. L’alcalde Estruch va respondre que comptaven amb tots els grups “per fer una Cardona millor”.

Un altre dels punts importants va ser el de les retribucions. La proposta que es va portar a ple atorga un sou de 36.438,20 euros bruts anuals amb una dedicació exclusiva per a l’alcalde, Ferran Estruch; un sou de 12.905,55 euros bruts anuals amb una dedicació del 50% per a Roser Montoriol; un sou de 10.324,44 euros bruts anuals amb un 40% de dedicació per a Anna Maria Sala, i un sou de 7.743,33 euros bruts anuals amb un 30% de dedicació per a Lluïsa Aliste i Josep Malagarriga.

Pel que fa a Joan Hernández i Salvador Campos, no tindran un sou assignat, sinó que cobraran per indemnitzacions: 185 euros per assistència a cada junta de govern (n’hi ha una a la setmana) i 130 euros per assistència als plens (els ordinaris són cada dos mesos). Per als regidors de l’oposició, també es va fixar la quantitat de 130 euros per cada assistència a ple.

L’alcalde, Ferran Estruch, va explicar que enguany s’havien actualitzat les xifres, que no es tocaven des del 2011, motiu pel qual el sou de l’alcalde havia pujat un 2,8% i la partida global al voltant del 5%, però va remarcar que, tot i l’actualització de preus, es tractava d’uns sous i d’unes indemnitzacions que encara es trobaven “a la part baixa de la mitjana de pobles similars al nostre”. També es troben a la part baixa les indemnitzacions que reben els grups municipals per a despesa ordinària: 40 euros mensuals per grup i 30 per regidor.

L’oposició no va intervenir en aquest punt i es va abstenir. Es va aprovar amb els 7 vots d’ERC.


Competències delegades a la Junta de Govern Local
En el punt 6, es va debatre la delegació de competències que fins ara eren del ple cap a la Junta de Govern Local. La secretària va explicar que es tracta de competències que per llei són delegables de cara a facilitar la dinàmica de treball del dia a dia de l’Ajuntament (ja que les Juntes són cada setmana i els plens són cada dos mesos).

L’alcalde, Ferran Estruch, va indicar que la proposta que es portava a votació havia estat elaborada pels serveis tècnics “per fer més àgil el dia a dia” i que en cap cas es tractava de treure competències al ple. En un inici, es van proposar 21 competències (en matèria de contractació, hisenda o població, com el padró, entre altres), però després de la Comissió d’Informació amb l’oposició aquest número es va rebaixar a 14: “hem acceptat totes les propostes de l’oposició”, va dir l’alcalde, que també va subratllar que quan es tractin aquests temes les Juntes de Govern seran obertes a l’oposició, i que a posteriori en els plens sempre se’n donarà compte.

Joan Jané (JxC) va indicar que hi votarien en contra perquè, malgrat la rebaixa, entenia que la delegació de competències feia “perdre pes al ple, que és la representació del poble”. Per la seva part, Ferran Verdejo (PSC) va indicar que el seu grup també havia proposat treure el punt que feia referència a la modificació de contractes i concessions, sempre que no impliqui una alteració de més d’un 20%. El PSC es va abstenir. El punt es va aprovar amb els 7 vots d’Esquerra.


Els membres del Patronat de la Fundació Cardona Històrica
Els resultats electorals marquen també les cadires que toca a cada partit en el Patronat de la Fundació Cardona Històrica, l’ens que gestiona el turisme a Cardona, a través d’una fórmula que està establerta als estatuts. Així, es va proposar que el patronat estigués integrat per l’alcalde Ferran Estruch —que en serà el president—, Joan Hernàndez, Roser Montoriol, Salvador Campos i Anna Maria Sala (aquests 5 per part d’ERC), per Ferran Verdejo (PSC) i per Mònica Sala (JxC). Tots ells seran patrons per 4 anys, tal com marquen els estatuts.

El dilema va arribar amb el vuitè patró. La fórmula, amb els resultats electorals, donava decimals. Per això, prèviament al ple, la secretària va estudiar-ho i va realitzar la següent proposta: el vuitè patró es repartiria entre Joan Jané (JxC) i Jordi Casas (PSC), amb dos anys per a cada un. JxC hi va estar d’acord, però el PSC no.

Ferran Verdejo va indicar que no trobava just que, a l’hora de repartir els patrons, només es tinguessin en compte el nombre de regidors de cada partit i no el nombre de vots, ja que el PSC i JxC tenen 2 regidors cada un, però els socialistes van treure 110 vots més que JxC i, en aquest sentit, Verdejo entenia que el patró li tocava al PSC tots quatre anys, i més tenint en compte que els estatuts indiquen que els mandats han de ser de 4 anys.

L’alcalde, Ferran Estruch, va explicar que no havia estat una decisió fàcil, que s’havien hagut d’interpretar els estatuts i que, per aquest motiu, s’havia demanat assessorament tècnic i jurídic a la secretària. I va emplaçar tots els grups a realitzar, durant aquest mandat, una revisió dels estatuts perquè no es tornin a produir fets similars. El PSC, però, no ho va veure igual i va indicar que demanarien un informe per aclarir-ho.

El punt es va provar amb els 9 vots d’ERC i JxC i els 2 en contra del PSC.


Dos punts importants d’Hisenda
En el ple també es van incloure dos punts importants referents a l’àrea d’Hisenda, que va explicar la nova regidora de l’àrea Anna Maria Sala. Per una banda es va portar a votació l’amortització total i la cancel•lació dels préstecs subscrits amb l’ICO per valor de 104.678,37 euros, “un pas previ per poder sortir del pla d’ajust”. L’oposició no va intervenir en aquest punt i es va abstenir (vegeu notícia completa sobre ICO aquí).

A banda, es va donar compte de la liquidació del pressupost 2018. La regidora va destacar que el pressupost es tancava amb números positius, amb un endeutament del 50,74% —10 punts menys que el del 2017— i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 630.964 euros, una xifra superior a la de l’any anterior (vegeu notícia sobre la liquidació aquí).


Altres punts
Durant el ple també es van tirar endavant aquests punts:

a) Les Juntes de Govern Local es faran els dimarts a les 18 hores.
b) Es crea la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes, que és l’òrgan que estudia prèviament els assumptes que es porten al ple. Estarà integrada per l’alcalde Ferran Estruch, pels regidors de govern Joan Hernández, Salvador Campos i Anna Maria Sala (ERC), i pels regidors de l’oposició Ferran Verdejo (PSC) i Joan Jané (JxC).
c) S’estableixen els dies que hi haurà ple ordinari a Cardona: serà el primer dijous de cada dos mesos. L’agost es declara inhàbil. I el de setembre, que tocaria el dia 5, es trasllada al 19 per la coincidència amb la Festa Major. S’aprova per unanimitat.
d) Es nomena la nova jutgessa de pau, Úrsula Alcaraz, i el jutge de pau suplent, Francisco Ruiz. S’aprova amb 9 vots a favor d’ERC i PSC i l’abstenció de Junts per Cardona.
e) Es designen les festes locals de Cardona per al 2020: seran el 14 i el 15 de setembre, dilluns i dimarts de Festa Major. S’aprova per unanimitat.
f) S’aprova per unanimitat la designació de representants municipals a les fundacions, entitats, mancomunitats i empreses que ho requereixen.
a. Roser Montoriol serà la representant de l’Ajuntament en els Consells Escolars dels centres educatius.
b. Roser Montoriol (ERC), Ferran Verdejo (PSC) i Joan Jané (JxC) seran els representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal.
c. L’alcalde Ferran Estruch serà el president de la Fundació de la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume i la regidora Lluïsa Aliste en serà representant, també al seu Consell de Participació.
d. L’alcalde Ferran Estruch serà el president de l’Associació del Fons d’Aimines.
e. La regidora Lluïsa Aliste serà la representant de l’Ajuntament a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cardona.
f. Pel que fa als representants de l’Ajuntament a la Comissió Local de protecció Civil i Comitè Local d’Emergència seran: Ferran Estruch i Josep Malagarriga (ERC), Jordi Casas (PSC) i Joan Jané (JxC)


Tornar a: Juliol, 2019

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat