Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Juliol, 2015
  5. Ple ordinari de 2 de juliol de 2015
Anar a l'inici de la pàgina

Ple ordinari de 2 de juliol de 2015

Dimecres, 1 de Juliol de 2015 pleordinari juliol 15

El Ple de la Corporació, núm. 7, amb caràcter ordinari, se celebrarà demà 2 de juliol de 2015, a les 20,00 hores,

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2015.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 101 al 113 i del 118 al 129 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA

3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de Jutge/ssa de Pau titular i suplent.
3.1.2.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou 2015.
3.1.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2014.
3.1.4.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la fitació de la delimitació dels termes municipals de Cardona i Viver i Serrateix.
3.1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres “Remodelació del Camp de Futbol de Cardona com a Camp de Vida Activa”

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSTornar a: Juliol, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat