Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Agost, 2016
  5. Ple ordinari d’1 de setembre de 2016
Anar a l'inici de la pàgina

Ple ordinari d’1 de setembre de 2016

Dimarts, 30 d'Agost de 2016 pleordinari-set-16

L’Ajuntament de Cardona convoca un Ple ordinari pel dijous, dia 1 de setembre de 2016 a les 20:00 hores, al saló de sessions de l’Ajuntament.

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 7 de juliol de 2016.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núm. 150 al núm. 197 de 2016, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA

3.1.1.- Dictamen relatiu al nomenament de secretari/a del Jutjat de Pau.

4.- ÀREA DE MODEL URBÀ, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.2.- REGIDORIA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE

4.2.1.- Dictamen relatiu a l'aprovació de les actes de preus contradictoris presentades per l'empresa Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, S.A (GICSA), contractista de l'obra "Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa".

5.- MOCIONS
5.1.- Moció relativa a les previsions de tancament de la fàbrica d'ERCROS a Cardona

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

La documentació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia pot consultar-se en la Secretaria de la Corporació.


Tornar a: Agost, 2016

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat