Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Abril, 2019
  5. Informació sobre el dret a vot de les persones am...
Anar a l'inici de la pàgina

Informació sobre el dret a vot de les persones amb discapacitat visual o mobilitat reduïda

Dimarts, 2 d'Abril de 2019

Atenent al deure que tenen les administracions de vetllar pel dret a vot de totes les persones, l'Ajuntament de Cardona informa dels procediments que el Ministeri de l'Interior posa a l'abast de les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat visual per tal que puguin exercir plenament el seu dret de sufragi actiu.


Vot per correu per a persones amb problemes de mobilitat: gratuïtat de la Certificació mèdica i del poder Notarial

La sol·licitud de vot per correu, en cas que un elector o electora no pugui presentar aquesta sol·licitud de manera personal a l'Oficina de Correus per causa de malaltia o discapacitat (que haurà d'acreditar-se per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta) podrà ser efectuada en el seu nom per una altra persona autoritzada. Ho hauran de fer mitjançant un document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector o electora, i sense que en el mateix es pugui incloure a diversos electors o electores, ni una mateixa persona representar a més d'un elector o electora. La Junta Electoral competent comprovarà, en cada cas, la concurrència de totes aquestes circumstàncies.

*El procediment és el següent:
Les persones interessades han de contactar amb un notari, que actuarà de manera gratuïta. Li hauran d’entregar i lliurar el certificat mèdic oficial, que també es gratuït.
El notari es desplaçarà al domicili de l'elector o electora, ja sigui un hospital, residència d’avis o el domicili d'un familiar. Posteriorment, se seguirà el mateix procediment que per al vot per correu ordinari. És a dir, la persona que representa l’elector en qüestió es podrà dirigir personalment a qualsevol Oficina de Correus i sol•licitar l'imprès per a votar per correu. Haurà de portar el seu DNI i el poder notarial. Ho haurà de fer dins del termini de sol•licitud del vot per correu. Per a les eleccions a les Corts Generals i al Senat (que se celebraran el 28 d'abril) aquest termini és del 5 de març al 18 d'abril. Properament s'informarà del termini per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu (que se celebraran el 26 de maig).


Procediment de votació accessible per a persones cegues: maletí/kit

A més a més, les persones cegues o amb discapacitat visual greu (que s'hagin inscrit en el Cens Electoral, que sàpiguen utilitzar el Braille, que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o que estiguin afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols) tenen l'opció de sol•licitar el maletí/kit de votació accessible, que se'ls lliurarà a la Mesa electoral el dia de la jornada electoral.

Aquest maletí/kit conté paperetes i sobres de votació i una documentació complementària en Braille (guia explicativa en Braille, adhesius en Braille i tinta que identifiquen continguts) que permet a la persona cega o amb discapacitat visual la identificació de l'opció de vot desitjada amb plena autonomia i amb la garantia del secret del sufragi.

*IMPORTANT: El procediment de votació accessible és incompatible amb el vot per correu. La normativa electoral estableix que si se sol•licita el vot per correu ja no es pot exercir el vot de manera presencial a la Mesa electoral.

El maletí/kit es pot sol•licitar al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000, de 09.00 a 17.30 i dissabtes de 09.00 a 14.00. S'haurà de fer dins del termini de sol•licitud determinat. Per a les eleccions a les Corts Generals i al Senat (que se celebraran el 28 d'abril) aquest termini finalitza l'1 d'abril. Per a les eleccions al Parlament Europeu (que se celebraran el 26 de maig) el termini finalitza el 29 d'abril. El Ministeri de l'Interior informa que el maletí/kit per a persones cegues no estarà disponible per a les eleccions municipals del 26 de maig.

Els sol•licitants del maletí/kit hauran de facilitar les següents dades: Nom i cognoms; Data de naixement; DNI; Domicili, i Telèfon de contacte. A més, hauran d’acreditar que saben llegir en Braille i que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o que són afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). L'Administració podrà requerir en qualsevol moment la verificació d'aquestes dades.

En el telèfon gratuït 900 150 000, a més de poder sol•licitar el maletí/kit de votació accessible, es podran fer consultes (del 5 de març al 27 d'abril, tots dos inclosos), sobre qüestions relacionades sobre els procediments de votació accessible, sobre la documentació necessària i sobre les candidatures proclamades.


*Trobaran més informació en aquest enllaç


Tornar a: Abril, 2019

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat