Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Abril, 2013
  5. L'Ajuntament de Cardona capgira la situació financera
Anar a l'inici de la pàgina

L'Ajuntament de Cardona capgira la situació financera

Dimecres, 10 d'Abril de 2013 Ple Ajuntament de Cardona

L'Ajuntament de Cardona ha tancat el pressupost de l'exercici 2012 amb un estalvi net positiu de 437.057 euros. La xifra suposa un gir radical en la situació financera del consistori després que l'any 2011 l'exercici s'hagués de tancar amb un estalvi net negatiu de -167.830 euros.

Pel que fa a l'estalvi brut, durant l’any 2012 els drets reconeguts van ser superiors a les obligacions, fet que va permetre assolir un estalvi brut de 801.467 euros. Descomptades les despeses financeres (115.665 euros) i l'amortització de préstecs (248.744 euros) l’estalvi real o estalvi net es va situar en 437.057 euros.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Aida Molner, la millora de les xifres es deu sobretot a l’esforç de contenció que ha realitzat l’equip de govern, i pel seguiment exhaustiu del pla de sanejament financer i del pla d’ajust. En concret, s'han retallat 344.877 en despesa corrent, el que suposa un estalvi de 945 euros diaris. Tanmateix, el romanent positiu d’aquest any es deu a l’efecte de l'obtenció del préstec ICO per al pagament a proveïdors que es va obtenir per un import de 1.781.977 euros. En aquest sentit, si no es comptés el préstec s’hauria tancat amb un romanent de tresoreria negatiu de -240.226 euros, motiu pel qual cal continuar en la mateixa línia d’estalvi en la despesa de l’Ajuntament.

Les xifres també han millorat en l'apartat del romanent de tresoreria. Així l'exercici 2012 s'ha tancat amb un romanent positiu, quan l'any 2011 el romanent va ser negatiu i es va situar en -534.484 euros. D'aquesta manera, s'ha aconseguit estalviar 294.258 euros a nivell de tresoreria.

Segons ha explicat l'equip de govern municipal durant l'any 2012 l'Ajuntament ha hagut de concentrar molts esforços al pagament a proveïdors. A 31 de desembre de 2011 l’Ajuntament tenia creditors pendents de pagament per un valor de 3,4 milions d'euros, mentre que a desembre de 2012 aquesta xifra s'ha reduït a un total de 817.291. Per tant, en només 1 any s’han pagat 2,6 milions d'euros. També recordar que el termini de pagament s’ha reduït, passant de 14 mesos a un terme mitjà de 6 mesos.

L'Ajuntament ja ha enviat l'informe de liquidació del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma tal com fixa la llei d’hisendes locals. Per l'executiu cardoní, les finances municipals de l'Ajuntament han millorar molt positivament en un any, com ho demostra la liquidació del pressupost 2012, que presenta unes xifres diametralment oposades a les de l'exercici anterior.

Sessió pública sobre les finances municipals
Per explicar la situació econòmica de l'Ajuntament l'equip de govern municipal realitzarà el proper dijous, 18 d'abril, a les 20:30 hores al Centre Cívic una sessió pública informativa en la qual s'explicarà el tancament de l'exercici 2012 i el pressupost 2013.


Tornar a: Abril, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat