Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Abril, 2010
  5. Ja es pot consultar projecte inicial del Pla d’O...
Anar a l'inici de la pàgina

Ja es pot consultar projecte inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Dimarts, 20 d'Abril de 2010 Plaça de la Fira

L’Ajuntament de Cardona ha posat a informació pública el projecte inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que va començar el dia 15 d’abril i finalitzarà el 25 de juny. El projecte de nou planejament es pot consultar en els enllaços que es descriuen a continuació.

Sessions informatives per a la ciutadania
A més, l’equip redactor del POUM, encapçalat per l’arquitecte Joan Antoni Solans, mantindrà diverses reunions amb els veïns i els diferents sectors econòmics i socials de Cardona per exposar-los les característiques del projecte. Les sessions, es realitzen a la sala de formació de l’Ajuntament, a la segona planta de l’edifici consistorial.

A banda d’aquestes sessions, els veïns que ho vulguin podran consultar el planejament de forma individualitzada de dilluns a divendres de 10 a 14 hores fins el mes de juny. Així mateix, l’Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans un servei de consultes amb assessorament tècnic de l’equip redactor del POUM. Per concertar una entrevista, els ciutadans ho poden fer trucant al telèfon 938691000, extensió número 5.


A CONTINUACIÓ PODEU CONSULTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ DEL POUM

MEMÒRIES
- Memòria justificativa de l'ordenació
- Memòria social

- Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)
· Documentació escrita ISA
· Plànols ISA
1. Índex
2. Emplaçament
3. Hidrologia superficial
4. Inundabilitat
5. Geologia
6. Geomorfologia. Pendents
7. Geomorfologia. Orientacions
8. Geomorfologia. Solell i obaga
9. Ecosistemes
10. Fauna
11. Hàbitats interés comunitari
12. Espais naturals
13. Connectivitat ecològica
14. Perillositat incendis forestals
15. Usos del sòl
16. Pla territorial
17. Patrimoni cultural
18. Sensibilitat ambiental

- Estudi d'avaluació i millora de la mobilitat
. Documentació escrita mobilitat
. Plànols
1. Trànsit (a)
2. Trànsit (b)
3. Aforaments
4. Sentits
5. Aparcament (a)
6. Aparcament (b)
7. Itineraris

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
- Documentació estudi econòmic i financer

NORMATIVA
- Normes Urbanístiques
- Annexes
· Part 1. Ordenances d'edificació i regulació específica dels usos

PLÀNOLS
- Sèrie A. Règim jurídic del sòl. Tot el terme
· Llegenda. Tot el terme
· Plànol A.1
· Plànol A.2
· Plànol A.3
· Plànol A.4

- Sèrie A. Règim jurídic del sòl. Sols urbans i urbanitzables
· Llegenda. Sòls urbans i urbanitzables
· Plànol A.A.1
· Plànol A.A.2
· Plànol A.A.3
· Plànol A.A.4
· Plànol A.A.5
· Plànol A.A.6
· Plànol A.A.7
· Plànol A.A.8
· Plànol A.A.9


- Sèrie B. Ordenació del sòl no urbanitzable
· Llegenda. Ordenació del sòl no urbanitzable
· Plànol B.1
· Plànol B.2
· Plànol B.3
· Plànol B.4
· Plànol B.5
· Plànol B.6
· Plànol B.7
· Plànol B.8
· Plànol B.9
· Plànol B.B.10
· Plànol B.B.11
· Plànol B.B.12
· Plànol B.B.13


- Sèrie C. Ordenació del sòl urbà
· Llegenda. Ordenació del sòl urbà
· Plànol C.1
· Plànol C.2
· Plànol C.3
· Plànol C.4
· Plànol C.5
· Plànol C.6
· Plànol C.7
· Plànol C.8
· Plànol C.9
· Plànol C.C.10
· Plànol C.C.11
· Plànol C.C.12
· Plànol C.C.13
· Plànol C.C.14
· Plànol C.C.15
· Plànol C.C.16
· Plànol C.C.17
· Plànol C.C.18
· Plànol C.C.19
· Plànol C.C.20
· Plànol C.C.21


- Sèrie D. Xarxes bàsiques i connexions exteriors
· Plànol D.1. Subministrament d'aigua
· Plànol D.2. Subministrament de gas
· Plànol D.3. Sistema de sanejament
· Plànol D.4. Distribució electricitat
· Plànol D.5. Enllumenat públic
· Plànol D.6. Mapa sònic
· Plànol D.7. Mapa protecció lluminosa


- Sèrie E. Estructura general i orgànica
· Llegenda. Estructura general i orgànica
· Plànol E.1
· Plànol E.2
· Plànol E.3
· Plànol E.4
· Plànol E.5
· Plànol E.6
· Plànol E.7
· Plànol E.8
· Plànol E.9
· Plànol E.E.10
· Plànol E.E.11
· Plànol E.E.12
· Plànol E.E.13
· Plànol E.E.14
· Plànol E.E.15
· Plànol E.E.16
· Plànol E.E.17
· Plànol E.E.18
· Plànol E.E.19
· Plànol E.E.20
· Plànol E.E.21

- 0 Àmbit de suspensió de llicències


Tornar a: Abril, 2010

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat