Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Tràmits, Ordenances, Reglaments i Plans
  4. Tràmits del Padró Municipal d'Habitants
  5. Canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitant...
Anar a l'inici de la pàgina

Canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants

És la modificació de les dades del padró d’habitants perquè una persona ha canviat de domicili dins el municipi de Cardona i es obligació del ciutadà de comunicar-ho a l’Ajuntament i fer els tràmits necessaris per a la seva actualització.

Qui ho pot demanar?

- Les persones majors d’edat, aportant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir.

- Els menors d’edat han de ser inscrits pel pare, mare o tutors legals presentant el llibre de família o bé el DNI si en tenen.

- Els menors d'edat estrangers, han d'aportar el permís de residència o passaport i document acreditatiu de la identitat dels pares (llibre de família, certificat de naixement, etc


Si el ciutadà vol empadronar-se en un habitatge on hi figuren altres persones empadronades, el titular de l’escriptura o del contracte de lloguer o una de les persones majors d’edat que visquin al domicili, haurà de presentar-se a les oficines de l’Ajuntament amb el DNI per autoritzar la inscripció.

Si el ciutadà vol empadronar-se en un habitatge i el propietari o llogater no està inscrit, aquest últim s’haurà de presentar a l’Ajuntament, juntament amb la persona que es vol empadronar, tots dos amb el DNI i l’escriptura o contracte de lloguer per autoritzar la inscripció.

S’haurà de comunicar quina era l’adreça anterior.

Documents necessàris
  • DNI, NIE, passaport o permís de conduir, els majors d’edat i llibre de família els menors d’edat.
  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge, o contracte de qualsevol subministrament (llum, aigua, telèfon etc).


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat