Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2018-12-28
Anar a l'inici de la pàgina

Divendres, 28 de Desembre de 2018

Ordre del dia

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Extraordinària
Data i hora 28 de desembre de 2018 a les 13:00 hores
Lloc Saló de Sessions de l'Ajuntament de Cardona
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A)PART RESOLUTIVA

1.EXPEDIENT 2118/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CANVI DE DATA DEL PROPER PLE ORDINARI DEL MES DE GENER 2019.
2.EXPEDIENT 1163/2017. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI D’ALLOTJAMENTS PROTEGITS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES.
3.EXPEDIENT 1984/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE CARDONA COM A CAMP DE VIDA ACTIVA”.
4.EXPEDIENT 2107/2018. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE CARDONA PER AL PERÍODE 2013-2022.

B)ACTIVITAT DE CONTROL
5.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 316 DE 2018 RELATIU AL CANVI DE L'HORA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ESTABLIMENT DE DATES DURANT FESTES DE NADAL 2018 (EXPEDIENT 2049/2018).


Ple del 2018-12-28 (PDF. 428 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat